Data, tijd & locatie

03 juni

Leens

5/29/16 14:00 - 5/29/16 17:00 uur

bekijk op kaart

04 juni

Leens

5/29/16 10:00 - 5/29/16 13:00 uur

bekijk op kaart

Toegang

De toegang is gratis

Tentoonstelling in de Bibliotheek Leens

Zet op mijn lijst

Geschiedenis van onze dijken

Eeuwenlang had de zee vrij spel in onze streken. Er vormde zich een soort Waddenzee met slikken en prielen, ontstaan door eb en vloed. Maar er waren ook stukken grond waar gras ging groeien. Deze plekken overstroomden alleen bij storm, vooral uit het noordwesten.

De monniken hebben het landschap succesvol aangepakt, door het aanleggen van dijken, zijlen (sluizen), bruggen, wegen en het graven van sloten en kanalen. Een kleine tentoonstelling in de Bibliotheek van Leens laat zien hoe de gebieden steeds meer droog kwamen te liggen. We hebben een miniatuursluisje van het Kloostermuseum Aduard in bruikleen.

Bekijk website
Zet op mijn lijst