Nieuwsbrief

Hou me op de hoogte (Vul hier je email in)

Waddenbanken voor Kiek over Diek

‘Pronkjewail in golden raand’. Deze zin uit het Gronings volkslied is helemaal van toepassing op de serie Waddenbanken voor Kiek over Diek. De voor- en zijkanten van de banken zijn ingelegd met een patroon van deels spiegelende tegeltjes. Op elk van de 10 banken heeft dit patroon een andere kleur en samenstelling. Samen met de afgebeelde vogels verwijzen ze naar het Waddengebied met haar getijden en steeds wisselende licht en luchtspiegelingen.

De achterkant van de banken ‘vertelt’ iets over het specifieke gebied waar de bank komt te staan. Vanuit de bewonersverenigingen zijn hiervoor onderwerpen, wensen en tekeningen aangeleverd.

Zoutkamp, locatie: haven
De bank heeft een fries van schaal- en schelpdieren. Op de achterkant zien we behalve de viskotter ZK18 en de kleurige gebouwen van de binnenhaven, in miniatuur, zelfs een garnalenkoningin.

Pieterburen
Op deze bank zijn de gebeurtenissen van de Kerstvloed van 1717 op fantasievolle wijze verbeeldt. Leerlingen van groep 7/8 van OBS De Getijden hebben na gastlessen -o.a. verzorgd door archeoloog Anne van den Heuvel- prachtige tekeningen gemaakt die verwerkt zijn op de achterkant van de bank. Precies 300 jaar geleden vond deze enorme overstroming plaats. De provincie werd zwaar getroffen. Het zeewater reikte na de dijkbreuken tot de stad Groningen en maakte duizenden slachtoffers onder mensen en dieren. Dat Groningen na de Kerstvloed meer werd getroffen door een vergelijkbare watersnoodramp, was voor een belangrijk deel te danken aan een Zweedse zeeman: Thomas van Seeratt. Als ‘commijs provinciaal’ was hij tussen 1716 en 1721 verantwoordelijk voor de Groningse dijken.

Warffum, locatie: Schoolstraat
Van Warffum in zee naar Warffum aan zee. Over wierden en kwelders en de bijzondere band met de Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Ooit behoorden deze bij Warffum.

Usquert 
De verspreiding van het christendom in de 8ste eeuw na Christus over Nederland
kent veel sages waarin wonderlijke gebeurtenissen beschreven worden. Ten zuidwesten van Usquert ligt een boerderij met de naam Kruisstee, deze danken haar naam aan de legende waarin twee zwanen en twee witte ossen een kruis naar deze plek gebracht zouden hebben. En ook in de legende van Liudger is dit het geval, deze prediker en missionaris genas door een handoplegging de blindheid van zanger en harpspeler Bernlef. Kinderen van groep 7 van OBS Usquert hebben tekeningen hiervan gemaakt waarvan er een aantal verwerkt zijn in de bank.

Uithuizermeeden, locatie: Johan van Veenplein, hoek Kerkstraat
Op de bank voor Uithuizermeeden wordt er een verbinding gelegd met de Eemshaven.
Deze zeehaven werd in 1973 door Koningin Juliana officiëel geopend.
De, van oorsprong uit Uithuizermeeden afkomstige waterstaatskundige ir. Johan van Veen, was een van de grondleggers van de Eemshaven. Hij ontwierp de haven op een zodanige wijze, dat schepen
met een grote diepgang, en dus met veel tonnage, toegang hebben tot de Eemshaven.

Roodeschool, locatie: Hooilandseweg, ter hoogte van de van Speykstraat
De herinrichting [2017] van het plantsoen waar de bank komt te staan heeft als thema de verplaatsing van het treinstation in het voorjaar van 2017 naar een locatie aan de Hooilandseweg, net buiten de bebouwde kom.
Station Roodeschool is ruim 100 jaar gesitueerd geweest aan de Stationsweg. Het was lange tijd het meest noordelijke treinstation van Nederland. Tot aan 1970 stond er op de plek nog een markant authentiek stationsgebouw. Dit station is, samen met de oude remise en de dieselelektrische trein die bekend stond als de Blauwe Engel, afgebeeld op de bank.

Spijk, locatie: Nesweg
Twee opvallende zaken van dit oude wierdedorp worden in vogelvlucht op de bank afgebeeld:
en het radiaal gevormd centrale stelsel van straten [Beschermd Dorpsgezicht] rondom de oude kerk met het karakteristieke blauwe-witte ‘torentje van Spiek’.

Woldendorp, locatie: Zwaagweg, ter hoogte van Trambaan
Kinderen van OBS de Woldrakkers hebben tekeningen gemaakt over hun dorp en het achterland met schapen, graanvelden en akkers. Ook is de opvallende dijkdoorgang tussen de Carel Coenraadpolder en de Reiderwolderpolder te zien. Deze is in 1993 felgeel geschilderd door de Haarlemse kunstenaar Piet Tuytel.

Nieuw Beerta, locatie: Hoofdweg, hoek Schoolstraat
We zien koolzaadbloesem en goudessen met daartussen de oude pastorie die vroeger tegenover de kerk gestaan heeft. De pastorie in Nieuw Beerta herinnert aan domineesechtpaar B.J. Ader en J.A. Ader-Appels. In de Tweede Wereldoorlog hielpen zij Joodse onderduikers. Op 20 november werd dominee Ader gefusilleerd. Over deze oorlogstijd heeft mw. ds. Ader-Appels in 1947 het boek Een pastorie in de storm geschreven.

nieuw beerde 1

Bad Nieuweschans, locatie: Havenstraat
In Bad Nieuweschans zijn nog veel sporen te vinden uit de tijd dat het een vestingstadje was met de naam Langeakkerschans. De vesting: een regelmatige vijfhoek met bastions, omgeven door wallen en een gracht werd aangelegd in 1628 ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Binnen de schans werd een regelmatig stratenpatroon aangelegd, met in het midden een exercitieterrein.

bad nieuwe schans 2