Nieuwsbrief

Hou me op de hoogte (Vul hier je email in)

Kiek over Diek: van wild idee tot Festival OVERdeVLOED

Soms ontstaat er iets, denk je later terug en denk je: goh.. hoe is het idee eigenlijk geboren? Een leuk besef, want dat hadden we ook met ‘Kiek over Diek’ dat nu gevierd wordt met Festival OVERdeVLOED. Dus voor jou en voor ons hebben we het eens even op een rijtje gezet. Succes heeft natuurlijk meerdere vaders en zo hoort het ook. Het is een beetje van ons allen, maar nu eens even terug naar hoe het allemaal begon…

 

Het rapport “Eindeloos – ademloos” uit 1994 van Henk Zeilstra (oud-medewerker waterschap Ommelanderzeedijk) bevat een projectvoorstel voor een fietspad over de Groninger dijk, van Lauwersoog naar Nieuwe Statenzijl. Een prachtig idee, maar het plan blijft voorlopig in de kast liggen: te duur, te veel haken en ogen.

 

Twaalf jaar later, medio 2006, valt het rapport bij een opruimactie uit de kast bij een groepje provinciemedewerkers (Hans van Hilten, Jos Huis in ’t Veld, Dick Gerlach en Alje van Bolhuis). Zij zien kansen om het plan nieuw leven in te blazen en uit de groep komt ook de naam van het project: ‘Kiek over diek’. Als eerste stap wordt Henk Zeilstra gevraagd zijn rapport uit 1994 te actualiseren. Gedeputeerde Douwe Hollenga vindt het een goed idee. Wellicht zijn er mogelijkheden voor een flinke subsidie uit het Waddenfonds. En de provinciale verkiezingen komen er aan…

 

Toeval of niet, het idee wordt in Provinciale Staten gebracht door de Christen Unie. Statenleden van deze partij Henk Staghouwer en Roel Stevens pleiten ervoor het idee voor een fietspad over de dijk nader te onderzoeken. Het resultaat hiervan is dat in het Collegeprogramma 2007 -2011 Groningen Sociaal en Slagvaardig de wens wordt uitgesproken om een fietspad langs het Wad aan te leggen. Dan gaat de zaak lopen.

 

De provincie geeft Landschapsbeheer Groningen opdracht een aanvraag voor het Waddenfonds voor te bereiden, het bureau Bosch en Slabbers uit Den Haag krijgt opdracht in samenhang daarmee een wervend concept op te stellen.

 

In 2010 komt, als resultaat van deze opdrachten, het boekje ‘Kiek over diek’ tot stand met een uitgewerkt plan dat reële mogelijkheden voor een doorgaande route bevat met een aantal zaken die je langs de route zou kunnen beleven. Dit boekje wordt samen met een uitgewerkt voorstel ingediend bij het Waddenfonds met als geweldig resultaat dat er eind 2010 een subsidie wordt verleend van 2,7 miljoen euro. De betrokken overheden, gemeenten en provincie, brengen samen de andere 2,7 miljoen op, zodat er een totaal budget van 5,4 miljoen euro beschikbaar is. De waterschappen zeggen hun medewerking toe. Er wordt vijf jaar uitgetrokken voor voorbereiding en uitvoering. Eind 2016 moet alles klaar zijn.

 

En dan?

 

De provincie Groningen wordt de uitvoerende partij. Er wordt gestart met het maken van een uitvoeringsplan. Er moet gepraat worden met betrokkenen: er zijn boeren die hun schapen op de dijk laten grazen, er zijn verschillende eigenaren van aanliggende terreinen zoals kwelders enzovoort. En natuurlijk wordt er ook gepraat met bewoners, want het plan bevat niet alleen een route over de dijk, maar ook zogenaamde transecten (routes van de dijk naar de dorpen in het binnenland). In 2012 wordt gestart met de uitvoering van het plan, de schop in de grond! Er worden TOP’s geplaatst, parkeerplaatsen aangelegd, camperplaatsen gemaakt en er wordt een veerpontje op zonne-energie gebouwd, dat op het Lauwersmeer gaat varen. Obstakels zoals hekken op de route worden vervangen door veeroosters.

 

En er wordt een plan gesmeed om de route op een feestelijke manier onder de aandacht van veel mensen te brengen. Niet het geijkte lintje knippen. Hiervoor worden ervaren organisatoren aangetrokken, die vaker met dit bijltje hebben gehakt, onder meer in de stad Groningen. Het resultaat hiervan is Festival OVERdeVLOED. Een driedaags festival van 3 tot 5 juni. Voor dit festival worden, naast bezoekers, ook vooral de ondernemers in het gebied opgeroepen om tijdens dit weekend open te gaan, een speciaal arrangement te bieden e.d. Dit geeft ze een extra kans om zichzelf op de kaart te zetten en het prachtige Noord-Groningen te promoten.

 

En nu 9 jaar later, vanaf het uitkomen van bovengenoemd collegeprogramma mag gedeputeerde Henk Staghouwer op 3 juni 2016 de officiële opening uitvoeren. In het huidige collegeprogramma van de provincie Groningen is de Waddenkust weer opgenomen. Het vervolg van het project ‘Kiek over Diek’ zou kunnen zijn dat we verder gaan met het verbinden van cultuur, landschap en economie. Dus door middel van thematische routes, evenementen en de juiste marketing samen met Fryslân , Noord-Holland, Duitsland en Denemarken ons prachtige UNESCO werelderfgoed Waddenzee op de kaart zetten. Een prachtige uitdaging die voor ons ligt, we zullen zien!